Kernpunten

 1. Partij voor Oud en Jong staat voor gelijke kansen voor iedereen en heeft de menselijke maat hoog in het vaandel.
 2. Partij voor Oud en Jong wil burgers en plaatselijke bedrijven betrekken bij het beleid middels directe inspraak bij aanvang van plannen en bij aanbesteding van werk.
 3. Partij voor Oud en Jong wil het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten van de gemeente herstellen en behouden. Een gezonde financiële gemeente is belangrijk.
 4. Partij voor Oud en Jong ziet de verzorgingsstaat niet als een probleem maar als een oplossing voor veel problemen.
 5. Partij voor Oud en Jong ziet Heeze-Leende als een dorp zonder stadse fratsen maar met dorpse allure. Een groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is met behoud van de eigenheid van de vier kernen.
 6. Partij voor Oud en Jong staat voor een overheid die verbindt omdat iedereen eraan meebetaalt en iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Partij voor Oud en Jong staat voor betaalbare woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
 7. Partij voor Oud en Jong wil sluipverkeer door de kernen weren door onder andere de randweg om Heeze zo snel mogelijk en daarna de centrale as te voltooien en te lobbyen voor opwaardering van de snelwegen A2 en A67.
 8. Partij voor Oud en Jong staat voor de realisatie van het Centrumplan Heeze en het centrum van Leende dit in overleg met de gebruikers, ondernemers en inwoners.
 9. Partij voor Oud en Jong ziet het woningtekort als een groot probleem en wil daarom zo snel mogelijk tot een oplossing komen door bouw van starters en seniorenwoningen.
 10. Partij voor Oud en Jong staat voor een gemeente die er is voor haar inwoners, die de komende maatschappelijke opgaven aan kan en anders moet gaan overwegen tot meer samenwerking in GRSA2 verband of tot herindeling moet overgaan
 11. Partij Voor Oud en Jong ziet op dit moment o.a. de woningnood, het klimaat, de zorg en de veiligheid van onze inwoners als belangrijke punten in de komende periode
 12. Partij Voor oud en Jong wil werken en bijdragen aan gezonde Dorpshuizen in alle kernen dit door mee te denken en daar waar nodig financiële bijdrage te verstrekken
 13. Partij Voor Oud en Jong zal goed zorgen voor ons lokale cultureel erfgoed. We kijken waar we vanuit de gemeente ondersteuning kunnen bieden. Wij willen verenigingen stimuleren.