Kernpunten

 1. Partij voor Oud en Jong staat voor gelijke kansen voor iedereen en heeft de menselijke maat hoog in het vaandel.
 2. Partij voor Oud en Jong wil burgers en plaatselijke bedrijven betrekken bij het beleid middels inspraak en aanbesteding van werk.
 3. Partij voor Oud en Jong wil uit de top tien van duurste gemeenten qua gemeentelijke lasten. Ons doel is om de gemeentelijke lasten naar het landelijk gemiddelde te brengen.
 4. Partij voor Oud en Jong wil het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten van de gemeente herstellen.
 5. Partij voor Oud en Jong ziet de verzorgingsstaat niet als een probleem maar als een oplossing voor veel problemen.
 6. Partij voor Oud en Jong ziet Heeze-Leende als een dorp zonder stadse fratsen maar met dorpse allure. Een groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is met behoud van de eigenheid van de vier kernen.
 7. Partij voor Oud en Jong staat voor een overheid die verbindt omdat iedereen er aan meebetaalt en iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is dat we geen lokale inkomenspolitiek bedrijven.
 8. Partij voor Oud en Jong staat voor betaalbare gesubsidieerde woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
 9. Partij voor Oud en Jong wil sluipverkeer door de kernen weren door onder andere de randweg om Heeze zo snel mogelijk te voltooien en te lobbyen voor opwaardering van de snelwegen A2 en A67.
 10. Partij voor Oud en Jong staat voor de realisatie van het Centrumplan Leende, in overleg met de gebruikers.
 11. Partij voor Oud en Jong wil niet bouwen voor leegstand. PvOJ wil bouwmogelijkheden in alle kernen creëren en de wenselijkheid van de nu beoogde vorm van woonwijk De Bulders opnieuw beoordelen.
 12. Partij voor Oud en Jong staat voor een personeelsstop bij de gemeente totdat het personeelsbestand gelijk is aan het gemiddelde van gelijkwaardige gemeenten.