Nieuws

BESTEMMINGSPLAN MFA LEENDE UNANIEM AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD

Hier volgt de tekst die door onze Fractievoorzitter Frans Maas is uitgesproken tijdens deze Gemeenteraadsvergadering. Wethouder Bosmans heeft niet gereageerd op onze vragen welke lessen hij heeft geleerd uit de ontstane comotie. Wel heeft hij toegezegd te blijven communiceren met alle betrokkenen. De Partij voor Oude en Jong zal hem daar aan houden.

Bestemmingsplan-Centrumplan Leende

Het MFA te Leende.

Een lang en moeizaam proces dat uiteindelijk na veel overleg nu ter besluitvorming voor ligt. Een project dat voor de kern Leende heel belangrijk is waar de inwoners van Leende zeer betrokken bij zijn en  onnodig veel beroering heeft bezorgd .

Het MFA zal voor de komende periode, zeker de komende 40 jaar, voor de kern Leende een belangrijk deel  gezichtsbepalend zijn , voor schoolgaande kinderen voor hun toekomst bepalend zijn en voor de inwoners van Leende  moet het zorgen voor een leefbaar en levendig centrum.

Op de aller eerste plaats wil de Partij Voor Oud en Jong het gebruikerscollectief bedanken voor de enorme inzet, maar zeker ook voor het geduld dat zij hebben opgebracht. Dank zij jullie zijn we zover , kunnen we vanavond voor Leende een belangrijk besluit nemen. Proficiat en bedankt

Ook een woord van dank aan Liesbeth Ponsen, de ambtenaar die dit proces veel geduld heeft moeten opbrengen.

Toen de mooie folder van de gemeente met de gevelaanzichten in Leende verspreid werd kregen wij reacties van de inwoners zoals: krijgen we in Leende een nieuwe kerk op het marktplein, dat zal toch niet waar zijn.  Gelukkig ,  met de inzet van het gebruikerscollectief is hierin verandering gekomen.

Laat ik duidelijk zijn. De Partij Voor Oud en Jong zal voor dit voorstel stemmen

Wij zijn blij dat door de inzet en volharding van het collectief dit punt bereikt is.

Er blijven toch nog wat opmerkingen en vragen.

Waar sommigen zeggen: terug kijken heeft geen zin, vinden wij dat uit het verleden geleerd moet worden.

Vandaar  enkele vragen aan de wethouder:

Waarom bent u niet met een blanco bladzijde begonnen toen het nog kon. Dit had veel spanningen, ergernis en werk kunnen voor komen.

Waarom die halsstarrige houding, ook nadat wij daarom herhaaldelijk om verzocht hadden, om niet in gesprek te gaan. Uiteindelijk moest het toch.

Welk lesje hebt u geleerd van de dit proces.

Communiceren is heel belangrijk. Burgers blijven betrekken in planontwikkeling is belangrijk en noodzaak .Wij nemen aan dat dit  vanaf nu consequent gaat gebeuren.

Er blijven nog punten van aandacht en zorg.

1.    Parkeren. Met name het parkeren voor bedrijven en omwonenden is en blijft tot nu toe een discussie, mogelijk een punt dat de realisatie van het MFA kan vertragen. Ook hier geld wethouder, blijf in gesprek en probeer dit probleem op te lossen

2.    Privacy voor omwonenden. /Grondgebonden woningen. Voor de omwonenden is het belangrijk dat zij duidelijkheid krijgen wat er precies in hun directe omgeving gaat gebeuren. Hun privacy staat gedeeltelijk op het spel. Deel en bespreek dit plan op dit punt met hun zodat zij weten waar ze aan toe zijn en er ook bij hun draagvlak komt.

3.    Verkeerscirculatieplan. Toegezegd is dat er een nieuw onderzoek komt. PVOJ wil benadrukken dat het van groot belang is de ontsluitingsweg te verplaatsen van de Julianastraat naar de Kerkstraat. Een ontsluitingsweg via de Julianastraat zal verkeersgevaarlijke situaties geven en  zal nog meer filevorming in de Dorpstraat veroorzaken . Dat willen wij niet, dat kunnen we de bewoners van de Dorpstraat niet aan doen.

4.    Aanzicht gevels. Met de ontwikkeling van de gevels wil PVOJ nog opmerken: Zorg voor een aanzicht dat Dorpsbepalend is. Wij zijn al blij dat een eerder gepresenteerd aanzicht, zoals burgers zagen een kerkaanzicht,  verdwijnt.  Wij hebben nu wel het gevoel dat het hier, gelet op laatste tekening  die wij afgelopen vrijdag ontvangen hebben, goed zal komen. Het gevelaanzicht is beduidend beter.

Tot slot:

Eind goed , bijna alles goed, er moet nog over enkele punten overeenstemming worden bereikt, Wethouder , met de les uit het verleden, informeer de inwoners van Leende tijdig over de voortgang van dit project, blijf in gesprek en los ook de laatste discussiepunten op.

Het streven van PVOJ was en is zorg te dragen voor een MFA dat het dorpse karakter behoudt, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de levendigheid in de kern Leende. We zijn er bijna!