Nieuws

BESTEMMINGSPLAN DE BULDERS

Op maandag 13 februari 2017 is het bestemmingsplan De Bulders ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Er zijn veel zienswijzen ingediend van betrokkenen die bezwaren hebben tegen dit plan. De Stichting Houdt Heeze-Leende leefbaar heeft de Gemeenteraadsleden gevraagd om nog geen besluit te nemen over dit bestemmingsplan. De PvOJ was het hiermee eens omdat zij van mening is dat er nog eens goed naar alle bezwaren gekeken moest worden en we het bovendien graag met onze achterban wilden bespreken. Daarmee doe je de bezwaarmakers recht. De PvOJ heeft aangedrongen op aanhouden van de besluitvorming. Daar was echter geen meerderheid voor in de Gemeenteraad. Daarom heeft de PvOJ tegen het bestemmingsplan gestemd.

De PvOJ is niet tegen woningbouw in De Bulders en ook niet tegen een randweg. Maar zorgvuldigheid kost nu eenmaal tijd. Helaas dachten de coalitiepartijen gesteund door Lokaal Heeze Leende daar anders over en was er dus een meerderheid voor goedkeuring en geen ruimte voor uitstel van het stemmingsplan de Bulders.

Hieronder volgt de bijdrage van onze fractievoorzitter Frans Maas aan het debat:

"Dit is een plan dat voor de komende 20 jaar de in de woningbehoefte voor onze gehele gemeente moet voorzien. Een plan dat de lang verwachte randweg gedeeltelijk moet brengen. Een plan dat het verkeersprobleem in de kern Heeze moet oplossen. Een plan waar niet iedereen hoera tegen roept. Een plan dat ook de nodige vraagtekens oproept;

De Partij voor oud en jong heeft al meerdere malen aangeven dat het niet kan en mag zijn dat door dit plan er in de overige kernen van onze gemeente voor een lange periode niet meer of maar zeer beperkt woningbouw kan plaats vinden. Graag ontvangen wij een overzicht van de opties waar in de komende periode nog gebouwd kan en mag worden

Met de uitvoering van dit plan wordt verwacht dat het verkeersprobleem in de kern van Heeze in belangrijke opgelost wordt, maar zolang als de randweg niet volledig gerealiseerd is zal door deze maatregel het verkeersprobleem in de kern Leende groter worden. Dat vind PVOJ niet wenselijk. Daar zal in de komende periode de nodige aandacht voor moeten zijn.

Ook zal er in dit plan de nodige aandacht moeten zijn voor het langzame verkeer , met name de fietsers, PVOJ pleit  voor zover mogelijk voor veilige, vrij liggende fietspaden en fietsstraten , maar ook voor veilige oversteekplaatsen daarnaast zal er het nodige groen moeten worden ingeleverd voor het realiseren van dit plan. Hiervoor zal royale compensatie moeten plaats vinden. Er dienen zoveel mogelijk bomen gespaard te blijven. Wij zijn blij met de toezegging dat het IVN partner wordt in het compensatieplan.

Uit de hoeveelheid zienswijze blijkt dat dit plan onder de inwoners leeft. PVOJ wil het college de boodschap meegeven, neem de inwoners, zeker de direct belanghebbenden, mee in dit proces en blijf ook in overleg met de fietsersbond en IVN. Overleg, informeer deze mensen voor er vervolgstappen worden gezet zodat er draagvlak is en blijft.

Door de uitvoering van dit plan kunnen , zullen er mogelijk ter hoogte van de spoorwegovergangen Muggenberg en Leenderweg verkeersproblemen , files, ontstaan en ter hoogte van de aansluiting met de Leenderweg voorzien wij ook problemen, hier zal het verkeer haar weg moeten vinden wat  extra overlast voor de kern Leende kan veroorzaken, waar nu al de nodige problemen zijn bij drukte op de A2

Is over deze situaties al nagedacht.? Mede daardoor dienen wij met andere partijen een motie in  voor  onderzoek naar de beste route voor het verkeer naar de Poortmannen

Frans Maas, fractievoorzitter Partij voor Oud en Jong