Nieuws

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

In de Gemeenterraadvergadering van maandag 3 april 2017 stelde wij in de rondvraag een vraag over intensieve veehouderij in onze Gemeente.

Op zaterdag 25 maart jl. besteedde Nieuwsuur en daarna nog diverse media aandacht aan de groei van de veehouderij en Brabant en de mogelijke problemen die dit tot gevolg kan hebben. In Bladel trad zelfs een wethouder af n.a.v. een besluit dat leidde tot sterke toenamen van de veestapel en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Onze vragen:

Is in Heeze-Leende ook sprake van groei van de veestapel?

Is aan te geven voor welke diersoorten er groei is en voor welke diersoorten er een afname is in onze gemeente?

Is er voldoende aandacht , controle op de mogelijke gezondheidsproblemen ten gevolge van de groei en bestaande veestapel? En hoe?

Is er aandacht voor evt. schade aan de natuur door uitstoot? Zo ja, hoe ?

 

Antwoorden van de wethouder:

Als we sec naar de aanvragen kijken, de vergunningen en de stoppers dan is er in de laatste tien jaar geen groei te zien. Het dieraantal blijft ongeveer gelijk. Het stijgen van dieraantallen op de ene plaats gaat gepaard met stoppers / intrekken van lege vergunningen op andere plekken.

Bij vergunningverlening is veel controle op het gebied van gezondheid en natuur, aandacht voor ammoniak en fijnstof. Gelet op de dichte nabijheid van natuurgebieden (Strabrechtse heide en Groote heide) zijn er door de PAS regeling niet of nauwelijks ruimte om vergunningen te verlenen in gemeente Heeze-Leende.

Helaas beantwoord de wethouder maar een gedeeelte van de vragen die wij stelden. Geen antwoord op de vraag voor welke diersoorten er groei en afname is en de risico's voor de gezondheid van de inwoners van de Gemeente en het milieu. Er blijven dus veel vragen open. Daarom gaan wij ons er zelf eens in verdiepen. We komen er nog op terug.