Nieuws

VISIE CENTRUM ONTWIKKELING HEEZE

Visie centrumontwikkeling Heeze Partij Voor Oud en Jong (PVOJ) Voor de Partij Voor Oud en Jong is het duidelijk dat de gemeentehuistuin met de omgeving het hart van Heeze moet worden. Daarbij dient het gehele gebied inclusief het dorpslint ( Strabrechtpleintje tot Nieuwendijk ) betrokken te worden. Het voorplein van het gemeentehuis mag wat ons betreft grotendeels parkeervrij worden maar er moet voldoende ruimte blijven voor het parkeren van omwonenden o.a. voor de bewoners aan de overkant van het gemeentehuis. Parkeervoorzieningen voor fietsers ( geheel of gedeeltelijk overdekt )is ook noodzakelijk in dit plan zodat fietsers meer uitgenodigd worden om met de fiets naar het centrum te gaan. Het hart moet een aangenaam , levendig en groen verblijfsgebied worden. De gevel ,zo mogelijk het gehele pand van de Zuidzorg, moet behouden blijven. Ook de brandweerkazerne moet behouden blijven voor sociale activiteiten, denk aan de jongeren ( Sociaal Creative Cloud )maar ook voor cultuuractiviteiten. De bestuursvleugel van het gemeentehuis mag afgebroken worden, om zodoende meer toegankelijkheid te krijgen tot dit plan. Evenementen moeten wel plaats kunnen vinden in het hart van Heeze maar,. voor de Partij voor Oud en Jong is de vraag hoe deze activiteiten te combineren met woningbouw in het hart ?. Lawaai en overlast van evenementen moet tot een uiterste beperkt worden. Wonen in het hart kan maar moet beperkt plaats vinden. Betaalbare woningen voor starters en senioren heeft onze voorkeur. Het verleggen van de Jan Deckersstraat is bespreekbaar als dit bijdraagt tot een beter en vriendelijker plein. Als het mogelijk is dient de parochietuin betrokken te worden in dit plan en mag er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die de schoolomgeving biedt. Het betrekken van bewoners en ondernemers vinden wij van groot belang. Uit een enquête blijkt dat er veel belangstelling is.

Frans Maas tel. 06-10004807