Nieuws

INITIATIEF VOORSTEL BEHOUD VEERKEERSLICHTEN BREEDVENNEN VALKENSWAARDSEWEG LEENDE

De Partij Voor Oud en Jong heeft in de Raadsvergadering van 8 maart en 13 april 2021 vragen gesteld wat de plannen zijn met de verkeerslichten op de kruising Breedvennen /Valkenswaardseweg/Margrietlaan in Leende. De wethouder heeft geantwoord  dat hij voornemens is de verkeerslichten op te heffen..

Mede n.a.v. vragen van buurtvereniging De Breedvennen en de onrust onder de ouders en kinderen in deze buurt en aangrenzende wijken ( ’t Bultje en Pomperschans ) vindt de PvOJ het geen goed plan deze verkeerslichten op te heffen gelet op de veiligheid voor schoolgaande kinderen,voor overstekende ouderen en kinderen en jongeren die voor sporten naar het sportpark de Grote Speel  gaan.

Destijds zijn de verkeerslichten geplaatst in verband met  de veiligheid van schoolgaande kinderen die naar de school in de Breedvennen gingen. De school is inmiddels gesloten en verplaatst naar het centrum van Leende. De wethouder stelt dat door sluiting van de school het belang van aanwezigheid van het verkeerslicht is verdwenen. De PvOJ is het daar niet mee eens.

De Valkenswaardseweg is een drukke verkeersader en verbindt het centrum van Leende met de snelweg ( A2 richting  Eindhoven/Weert ) en Valkenswaard. Ondanks de maatregelen tegen het sluipverkeer wordt tijdens de ochtendspits  maar ook in de avondspits, veel gebruik gemaakt van de Valkenswaardseweg.

De kruising Valkenswaardseweg-Breedvennen-Margrietlaan, werd destijds al als onveilig bestempeld, waardoor de verkeerslichten werden geplaatst. Het verkeer is sinds die tijd alleen maar drukker geworden. Bij het plaatsen van de verkeerslichten was de wijk Breedvennen nog minder bebouwd dan nu.

Ook al passeren er minder kinderen dan voorheen, dan blijft het nog steeds een gevaarlijke oversteek, waarbij de verkeerslichten voor een stuk veiligheid zorgen.

Zowel schoolgaande kinderen uit de Breedvennen, maar ook afkomstig uit ’t Bultje passeren s ’morgens deze kruising op weg naar school. ’s Middags wordt deze kruising weer gepasseerd bij het verlaten van de school.

Ook als is het minder dan in de oude situatie, dan mag de veiligheid van schoolgaande kinderen niet in het gedrang komen.

Deze route ook gebruikt door jeugdigen die vanuit de wijken Kerkakkers en Obelisk richting het Sportpark fietsen.

Als alternatieve mogelijkheid wordt door de wethouder de route Boschhoven-Dorpstraat geboden. Deze kruising/oversteek is gelegen tussen twee bochten. De situatie is ter plaatse nog onveiliger en onoverzichtelijk dan de eerder genoemde kruising.

Door het behouden van het verkeerslicht blijft er een veilige oversteekplaats voor kinderen maar ook voor de overige inwoners. De verkeerslichten kunnen ook zo ingesteld worden dat bij gewenst oversteken met een druk op de knop het stoplicht op rood springt.

Het laten bestaan van de verkeerslichten heeft geen financiële gevolgen.Het onderhoud kan gewoon uit het reguliere budget worden gedaan.