Nieuws

PVOJ DIENT SAMEN MET PVDA EN D'66 EEN MOTIE IN VERBETERING BOSCHLAAN

MOTIE                                                                       

Onderwerp: Kadernota 2022-2025–Verbetering Boschlaan Heeze-

Datum: 28-06- 2021/05-07-2021

Ingediend door: Partij voor Oud en Jong, PvdA en D66

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5 juli 2021                  

Kennis genomen hebbend

Van de kadernota 2022 – 2025

Overwegende dat

- de huidige  Boschlaan een doorn in het oog is bij velen

-de Boschlaan in Heeze er slecht bij ligt

-de Boschlaan een verbinding tussen de Kapelstraat en de Somerenseweg voor fietsers en voetgangers is

-deel uitmaakt van een toeristische route

- fietsers het eng vinden om over deze weg  te fietsen

-de Boschlaan veel gebruikt wordt door schoolgaande fietsende kinderen en recreanten

- het tijd wordt dat deze weg opgeknapt wordt

- het vullen van gaten als tijdelijke oplossing, zoals de wethouder melde, op het gedeelte dat   door automobilisten mag worden gebruikt op korte termijn weer leidt tot een slechte Bochlaan

-een termijn van 1 a 1,5 jaar te lang is voordat een definitieve oplossing er is