Nieuws

OP INITIATIEF VAN PVOJ WORDT BOSCHLAAN HEEZE OPGEKNAPT

     
Amendement                                                                      nummer
Onderwerp: Bestuursrapportage 2021
Datum: 26 juli 2021

Ingediend door: Partij voor Oud Jong ,Lokaal Heeze-Leende, Partij van de Arbeid , D66


De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 26 juli 2021                  

Kennis genomen hebbend 
Van Raadsvoorstel  2132, Bestuursrapportage

Overwegende dat

Op 6 juli 2021 een door de raad ingediende motie over het opknappen van de Boschlaan in Heeze is aangenomen
Naar aanleiding van een bericht van de wethouder  een definitieve oplossing voor de Boschlaan nabij is
Deze oplossing bestaat uit het vullen van gaten, verbeteren van de bermen, overlagen van de weg en het aanbrengen van snelheidsremmers dit alles in opdracht van de eigenaren van de Boschlaan.
Van de gemeente gevraagd wordt een eenmalige bijdrage van €25000 te doen
De Raad bereid is deze bijdrage te doen
Besluit het voorstel als volgt te wijzigen:

Punt 2 toe te voegen namelijk;
Punt 2:
 Voor de oplossing van het probleem van de Boschlaan te Heeze € 25000 beschikbaar te stellen en deze  ten laste van het bijgesteld positief exploitatiesaldo van € 297000.te brengen
en gaat over tot de orde van de dag