Welkom bij de PvOJ

Welkom op de website van de Partij voor Oud en Jong (PvOJ)

De Partij voor Oud en Jong is een partij die open staat voor iedereen en ieder idee. Uw reactie wordt altijd op prijs gesteld en indien mogelijk in besluitvorming meegenomen. Met regelmaat worden er achterbanvergaderingen georganiseerd waarbij u altijd welkom bent.

De PvOJ staat voor:

  • Een groene, veilige en levendige gemeente waar iedereen welkom is en zich thuis voelt
  • Integriteit, integer en dienstbaar
  • Een kenbaar kernenbeleid

Hebt u interesse om met ons van Heeze-Leende een betere gemeente te maken neemt u dan contact met ons op.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.

Namens het bestuur,
Frans Maas
Voorzitter

Laatste nieuws

ONZE MOTIE IN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2016 OVER HET CENTRUMPLAN IN LEENDE. ONZE MOTIE IS NIET AANGENOMEN EN KREEG WEL DE STEUN VAN D'66 WAARVOOR DANK

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op  7 november 2016

Kennis genomen hebbend

Van de begroting 2017-2020

Overwegende

Dat in de begroting ( blz.49)  melding wordt gemaakt van een MFA te Leende

Dat de inwoners van Leende niet gelukkig zijn met het nu voorliggende plan

Dat op de info-avond van 27 okt.2016 meer dan 500 ongeruste inwoners aanwezig waren die duidelijk aangaven dat  het huidige plan niet acceptabel is , met name het verkeer, de inrichting , de uitstraling/vormgeving en parkeren

Dat we als raad en College naar de vertegenwoordigers van de inwoners moeten luisteren, wij moeten het inwonersbelang dienen

Dat bezwaar en beroepsprocedures voorkomen moeten worden

Dat de aanwezigen op de info-avond hun voorkeur hebben uitgesproken voor het alternatieve plan

Verzoekt, draagt het college op

Zo snel mogelijk een bijeenkomst te beleggen met alle vertegenwoordigers gezamenlijk, t.w. gebruikerscollectief, dorpsraad, omwonenden en de makers van het alternatieve plan om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak te vinden voor het MFA, daarbij waar nodig gebruik te maken van het alternatieve plan

en gaat over tot de orde van de dag

Lees meer...