Nieuws

Deze website bevat oude berichten

Dit is onze oude Website. Ga voor de actualiteit naar onze nieuwe website. 

Lees meer...

DE REACTIE VAN DE PARTIJ VOOR OUD EN JONG OP DE KADERNOTA 2018

Op maandag 19 juni 2017 is de Kadernota 2018  in de Gmeenteraad besproken.

Hieronder de reactie van de Partij voor Oud en Jong

Lees meer...

PARTIJ VOOR OUD EN JONG EN GROEN LINKS ZOEKEN MEDESTANDERS

De Partij voor Oud en Jong en GroenLinks komen graag in contact met mensen die mee willen doen.

Lees meer...

PERSBERICHT PARTIJ VOOR OUD EN JONG GROEN LINKS

Op 23 mei is er een persconferentie geweest waarin de initiatiefnemers van de samenwerking tussen Partij voor Oud en Jong en Groen Links iets hebben verteld over de totstandkoming van samenwerking en over de programmapunten die we willen gaan nastreven. De programmapunten moeten nog wel verder uitgewerkt worden.

Aan de pers is een persbericht meegegeven.

Lees meer...

PARTIJ VOOR OUD EN JONG SAMEN MET GROEN LINKS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. Dit wordt nu aangevuld en versterkt op het gebied van groen en milieu.

Lees meer...