Nieuws

ONZE MOTIE OM PRIORITEIT TE GEVEN AAN HERINRICHTING DORPSPLEIN LEENDE NIET GESTEUND

In de Raadsvergadering van 7 november 2022 werd onze motie om met voorrang aan de slag te gaan met de herinrichting van Dorpsplein Leende niet door een raadsmeerderheid gesteund

Lees meer...

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST MOBILITEITSPLAN

Op dinsdag 15 februari 2022 is een raadsinformatiebijeenkomst over het mobiliteitsplan.Tijdens de behandeling wordt ondermeer het resultaat van de mobiliteitsenquête behandeld.

Lees meer...

Frans Maas 25 jaar lid gemeenteraad

Frans Maas heeft heeft de afgelopen week gevierd dat hij 25 jaar lid is van de gemeenteraad.

 

 

Lees meer...

FRANS MAAS LIJSTTREKKER PARTIJ VOOR OUD EN JONG

Frans Maas is lijsttrekker bij de Gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij voor Oud en Jong.

De andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook bekend

Lees meer...

MOTIE PVOJ OM BLADKORVEN IN DE KERNEN TE PLAATSEN AANGENOMEN

De Partij Voor Oud en Jong heeft bij de begrotingsbehandeling 2021-2024 een motie ingediend om in alle kernen bladkorven te plaatsen

Deze motie werd aangenomen.

Lees meer...