Nieuws

ONZE MOTIE OM PRIORITEIT TE GEVEN AAN HERINRICHTING DORPSPLEIN LEENDE NIET GESTEUND

In de Raadsvergadering van 7 november 2022 werd onze motie om met voorrang aan de slag te gaan met de herinrichting van Dorpsplein Leende niet door een raadsmeerderheid gesteund. Alleen het CDA steunde ons hierin waarvoor dank. Dat was opnieuw een teleurstelling omdat wij daar al heel lang aandacht voor vragen.

Onze motie om het mantelzorgverwenmenu te verhogen werd unaniem aangenomen. Dat is goed nieuws. Mantelzorgers hebben het zwaar en dat zal in de toekomst er niet gemakkelijker op worden door de vergrijzing en de personeelstekorten in de zorg.

Wij hebben tegen het amendement gestemd om de OZB (Onroerend Zaak Belasting) te verhogen. Wij vinden dat geen goede zaak omdat de kosten voor huishoudens al de pan uit rijzen. Daar moet je als Gemeente niet nog eens iets boven op doen.

Wij hebben het amendement van het CDA om geld dat bestemd is voor Jeugdzorg alleen te gebruiken voor de jeugdzorg van harte ondersteund. Helaas dacht een meerderheid van de Gemeenteraad daar anders over.