Nieuws

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST MOBILITEITSPLAN

Dinsdag 15 februari 2022 wordt een Raadsinformatiebijeenkomst gehouden. Op de agenda staat de behandeling van het mobiliteitsplan. Tijdens de behandeling wordt ondermeer het resultaat van de mobiliteitsenquête behandeld.

In het kort:  
Totaal aantal respondenten: 1175 (geldige enquêtes)
90% heeft aangegeven inwoner van de gemeente Heeze-Leende
Op basis van deze enquêteresultaten verdienen met name overlast, kwaliteit van fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid bijzondere aandacht.

De doorgaande routes door de kernen Heeze en Leende en de (fiets)verbinding Heeze - Sterksel verdienen de voornaamste aandacht volgens de respondenten.
De Randweg in Heeze is door de respondenten als positief beoordeeld, wel zijn er op kruispuntniveau aandachtspunten. Dit is te verklaren doordat de Randweg een drukke verkeersas is, wat bijvoorbeeld de oversteekbaarheid lastiger maakt.

Onderwerpen die u ook terug kunt vinden in ons verkiezingsprogramma.