Nieuws

MOTIE PVOJ OM BLADKORVEN IN DE KERNEN TE PLAATSEN AANGENOMEN

De Partij Voor Oud en Jong heeft bij de begrotingsbehandeling 2021-2024 een motie ingediend om in alle kernen bladkorven te plaatsen

Deze motie werd aangenomen.

 

Het college heeft nu besloten   bladkorven te plaatsen in 2021 in allen kernen.

2021 wordt wel een proefjaar
Er zijn namenlijk erg veel onzekerheden en onduidelijkheden waardoor niet een goede inschatting is te maken van de totale kosten. Het zou zelfs goedkoper kunnen worden. Dat komt vooral door het hoge GFT[1]verwerkingstarief in vergelijking met het verwerkingstarief voor puur blad. (resp. € 65 en € 17,50/ton) Ervaringen in anderen gemeenten geven geen duidelijk beeld van kosten. Het ruimen van het blad is in veel gemeenten één totaalbudget en de korven maken daar onderdeel van uit. 2021 wordt vanwege de vele onzekerheden daarom gebruikt als proefperiode om enerzijds te voorzien in een veelgevraagde extra service, maar ook om meer zicht te krijgen op de kosten en te achterhalen of het aantal korven voldoende is en of ze op de juiste plaatsen staan.